grb
СЕДИШТЕ:

Кнеза Милоша 99
11000 БЕОГРАД

тел:
+381 11 3615380
+381 11 3615395
факс:
+381 11 3615392

матични број: 07895275
ПИБ: 100265480

 

 Одлукa о поступку издавања пословних просторија у закуп јавног предузећа "Пословни простор Савски венац"


Правилник о давању у закуп привремених објеката – киосака на јавним површинама, који су у својини Jавног предузећа "Пословни простор Савски венац"

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


План и програм пословања за 2014. годину

Финансијски извештаји за 1. квартал 2014.

Финансијски извештаји за 2. квартал 2014.

Извршење буџета за период јануар-август 2014.


Систематизација

Финансијски извештаји за 3. квартал 2014.

Финансијски извештаји за 4. квартал 2014.

Финансијски извештаји за 1. квартал 2015.

Финансијски извештаји за 2. квартал 2015.

Финансијски извештаји за 3. квартал 2015.

Финансијски извештаји за 4. квартал 2015.

Добродошли на званичну интернет презентацију Јавног предузећа "Пословни простор Савски венац" - Београд.
На овим страницама ћемо да вам се представимо, како бисте боље упознали наше предузеће и сазнали како предузеће даје свој допринос општим интересима грађана општине Савски венац.

Јавите нам које бисте информације желели да видите на нашим страницама.


 
ЈП "Пословни простор Савски венац" омогућава својим пословним партнерима повољно представљање на страницама овог сајта. Јавите нам се како бисмо се договорили о овом облику сарадње.
 

 

Јавно предузеће "Пословни простор Савски венац" је основано Одлуком Скупштине Општине Савски венац од 17.03.1992.године.

Основна делатност Предузећа је изнајмљивање пословног простора, који је у фонду пословног простора. Предузеће располаже са укупно 42.226 м2, пословног простора, подељеног у четири зоне, екстра, прва, друга и трећа зона...>

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

30.12.2015.

Одлука о додели уговора за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији и реконструкцији објекта у Београду у ул.Краљице Наталије бр. 64, број ЈН 5/2015


14.01.2016.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији и реконструкцији објекта у Београду у ул.Краљице Наталије бр. 64, број ЈН 5/2015


30.12.2015.

Одлука о додели уговора за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији и реконструкцији објекта у Београду у ул.Краљице Наталије бр. 64, број ЈН 5/2015


18.12.2015.

јавна набавка радова: Извођење радова на санацији и реконструкцији објекта у Београду у ул.Краљице Наталије бр. 64, број ЈН 5/2015 - позив за прикупљање понуда

јавна набавка радова: Извођење радова на санацији и реконструкцији објекта у Београду у ул.Краљице Наталије бр. 64, број ЈН 5/2015 - конкурсна документација


09.11.2015.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова – Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката чији је корисник Јавно предузеће "Пословни простор Савски венац", broj JN 4/2015


02.11.2015.

Одлука о додели уговора за јавну набавку радова – Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката чији је корисник Јавно предузеће "Пословни простор Савски венац", broj JN 4/2015


16.10.2015.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку радова – услуге – Услуге израде пројектне документације за објекте у фонду Јавног предузећа "Пословни простор Савски венац" и градске општине Савски венац, број ЈН 3/2015


16.10.2015.

јавнa набавкa радова – Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката чији је корисник Јавно предузеће "Пословни простор Савски венац", broj JN 4/2015 - позив за прикупљање понуда

јавнa набавкa радова – Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката чији је корисник Јавно предузеће "Пословни простор Савски венац", broj JN 4/2015 - конкурсна документација


12.10.2015.

Обавештење о додели уговора за јавну набавку услуге – Услуге израде пројектне документације за објекте у фонду Јавног предузећа "Пословни простор Савски венац" и градске општине Савски венац, број ЈН 3/2015


23.09.2015.

јавнa набавкa услуге – Услуге израде пројектне документације за објекте у фонду Јавног предузећа "Пословни простор Савски венац" и градске општине Савски венац, број ЈН 3/2015 - позив за прикупљање понуда

јавнa набавкa услуге – Услуге израде пројектне документације за објекте у фонду Јавног предузећа "Пословни простор Савски венац" и градске општине Савски венац, број ЈН 3/2015 - конкурсна документација


23.06.2015.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку добра – једног новог путничког аутомобила у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 2/2015


05.06.2015.

јавнa набавкa добра – једног новог путничког аутомобила у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 2/2015 - позив за прикупљање понуда

јавнa набавкa добра – једног новог путничког аутомобила у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 2/2015 - конкурсна документација


19.05.2015.

обавештење о обустави поступка јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2015


21.04.2015.

јавнa набавкa добра – једног новог путничког аутомобила у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2015 - позив за прикупљање понуда

јавнa набавкa добра – једног новог путничког аутомобила у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2015 - конкурсна документација


29.10.2014.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 7/2014)


9.10.2014.

услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац број ЈН 7/2014 - позив за прикупљање понуда

услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац број ЈН 7/2014 - конкурсна документација


2.10.2014.

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 6/2014)


12.9.2014.

Обавештење о заакљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 4/2014)


4.9.2014.

Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката чији је корисник ЈП "Пословни простор Савски венац" - позив за прикупљање понуда

Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката чији је корисник ЈП "Пословни простор Савски венац" - конкурсна документација


14.8.2014.

Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката градске општине Савски венац - позив за прикупљање понуда

Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката градске општине Савски венац - конкурсна документација


13.8.2014.

Услуге домаћице зграде градске општине Савски венац - позив за прикупљање понуда

Услуге домаћице зграде градске општине Савски венац - конкурсна документација


16.5.2014.

Обавештење о заакљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 3/2014)


9.5.2014.

Обавештење о заакљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 1/2014)

Обавештење о заакљученом уговору за јавну набавку услуга у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 2/2014)


15.4.2014.

Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката градске општине Савски венац - позив за прикупљање понуда

Услуге физичко-техничког обезбеђења објеката градске општине Савски венац - конкурсна документација


9.4.2014.

Услуге домаћице зграде градске општине Савски венац - позив за прикупљање понуда

Услуге домаћице зграде градске општине Савски венац - конкурсна документација


7.4.2014.

Услуге давања информација о физичком распореду рада са странкама одељења и служби општинске управе Савски венац - позив за прикупљање понуда

Услуге давања информација о физичком распореду рада са странкама одељења и служби општинске управе Савски венац - конкурсна документација


5.9.2013.

III појашњење конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац


1.10.2013.

Обавештење о закљученом уговору (ЈН бр. 04-08/2013) - Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац


5.9.2013.

III појашњење конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац


4.9.2013.

Обавештење о закљученом уговору (ЈН бр. 04-07/2013) - Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката чији је корисник Јавно предузеће "Пословни простор Савски венац"


2.9.2013.

III измена конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац
II појашњење конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


29.8.2013.

II измена конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац
Појашњење конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


13.8.2013.

Измена конкурсне документације: Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац


12.8.2013.

Питања и одговори


2.8.2013.

Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац - позив за прикупљање понуда
Услуге чишћења објеката чији је корисник градска општина Савски венац - конкурсна документација


19.7.2013.

Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката - позив за прикупљање понуда
Извођење радова на текућим поправкама и одржавању објеката - конкурсна документација

.